Alle facturen printen – Batch facturen


Met Batch facturen wordt bedoeld dat je een aantal facturen tegelijkertijd kunt afdrukken en niet één voor één. Dit gaat over een periode en alle facturen die nog open staan en nog niet eerder afgedrukt zijn worden dan achter elkaar geprint.

Waar ben je nu:
Klik op Financieel in het menu aan de linkerkant
Klik op het subkopje Facturen

Klik op de knop Batch facturen.

Voer de periode in waarvan je alle facturen wilt printen. Normaliter is dat van begin tot het eind van de maand. Er wordt gekeken naar de factuurdatum om te bepalen welke facturen er geprint moeten worden.

Er wordt gevraagd of er een kopie geprint moet worden. Indien het geval klik dan op Ok. Je krijgt straks twee keer een print venster. De tweede keer komt er ook op elke print het woord Kopie te staan.

Het bovenste venster is nu zichtbaar. Je kunt hiermee alle factuurdata op de huidige datum zetten. Vooral als je eind van de maand alle facturen uitprint is dit aan te raden. Indien je de facturen van de komende week gaat printen kies je natuurlijk voor Nee.

Het venster om af te drukken komt nu. Indien je ook voor een kopie hebt gekozen verschijnt dit twee keer. Zou zou je de kopieën naar een andere printer kunnen sturen dan de originelen.

Je kunt nu de facturen als geprint markeren. Controleer eerst of de facturen goed uit de printer zijn gekomen. Facturen die correct zijn geprint moeten altijd als geprint gemarkeerd worden. Zo kunnen er geen posten meer op geboekt worden en de vervaldatum kan berekend worden.

Mogelijke problemen

Melding briefpapier, lees hier meer

Melding Locatie

Het kan zijn dat bij één van de facturen de locatie niet is ingevuld. Dit is een verplicht veld. Je kunt dit het beste ook direct in het cliëntendossier veranderen, dit voorkomt problemen in de toekomt.
Voor deze factuur, selecteer de locatie en print opnieuw de batch.

Er komen geen adresgegevens op de facturen te staan, lees hier meer.Is er tijdens het gebruik van MyAdmi iets gebeurt? Maak dan geen backup bij het afsluiten. Op deze manier wordt de huidige backup niet overschreven door de 'beschadigde' versie.