Openstaande facturen


Voor een overzicht van alle openstaande facturen staat er aan de linkerkant een knop Openstaande facturen.

Waar ben je nu:
Klik op Financieel in het menu aan de linkerkant
Klik op het subkopje Facturen

Klik op de knop Openstaande facturen.

#

Een overzicht is zichtbaar van alle openstaande facturen. Indien je naar een factuur wilt klik je op het pijltje voor de factuur. Facturen die over de vervaldatum zijn, zijn roze gekleurd.

#

Klik op Terug om terug te gaan naar facturen.

Opslaan in Excel

De lijst van openstaande facturen kun je eventueel opslaan naar Excel.

Klik in het overzicht op de knop Opslaan in Excel

Selecteer een locatie en voer een naam in. Klik op Bewaar.
Is er tijdens het gebruik van MyAdmi iets gebeurt? Maak dan geen backup bij het afsluiten. Op deze manier wordt de huidige backup niet overschreven door de 'beschadigde' versie.